Izejvielas dzērienu rūpniecībai

Pēc klientu vēlmēm izstrādājam oriģinālas receptūras, konsultējam tehnoloģiskos jautājumos.