Vēsture

1993

Dibinātā slēgtā akciju sabiedrība „SMS-Eligita” ir lietuviešu kapitāla uzņēmums. Pirmajos divos savas darbības gados uzņēmums veica rūpniecisku darbību - ražoja pārtikas produktus. Vēlāk sadarbība ar izejvielu piegādātājiem un komandas augoša profesionalitāte pārauga abpusējā uzticībā pamatotās biznesa attiecībās.

1995

Uzņēmumam piešķirta Vācijas koncerna „Rudolf Wild GmbH & Co.KG” pilnvarotā pārstāvja Baltijas valstīs (Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Kaļiņigradas apgabalā) statuss. Ražošanas darbība tika izbeigta, uzņēmums kļuva par komercsabiedrību, kas piedāvā tirgum dažādas pārtikas rūpniecības izejvielas.

1997

Zem preču zīmes „LIBELLA” apvienoti Lietuvas augļūdeņu ražotāji, apvienota šīs preču zīmes administrēšana un mārketings. Jauns projekts Lietuvā stiprināja mazos ražotājus un vēl uz vairākiem gadiem pagarināja to dzīvotspēju tirgus globalizācijas apstākļos.

2000

Ierosināta Nacionālās dzērienu ražotāju asociācijas izveidošana.

2001

Veiksmīgi paplašināta uzņēmuma darbības ģeogrāfija. Nodibināta komerciāla struktūrvienība Rīgā (Latvijā) un divi uzņēmumi Almati (Kazahstānā).

2005

Ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma, uzņēmumā visi procesi tiek administrēti saskaņā ar ISO 9001:2008 prasībām, tā nodrošinot saviem klientiem augstu piegādājamās produkcijas un pakalpojumu kvalitāti.

2008

Lai nostiprinātos tirgū un maksimāli apmierinātu ražotāju vajadzības, tiek paplašināts piedāvāto preču sortiments, paplašināts biznesa partneru loks Vācijā, Francijā, Spānijā, Holandē, Beļģijā, Polijā.

2010

Izveidota un oficiāli prezentēta „ELIGITA-GROUP”. Tās sastāvā 10 uzņēmumi, kas veic atšķirīgu darbību: ražošanu, tirdzniecību ar pārtikas rūpniecības izejvielām, pārtikas produktu vairumtirdzniecību, automašīnu vairumtirdzniecību. Pašlaik grupu veido 8 uzņēmumi, kuros strādā apmēram 500 darbinieki.

2014

Arī turpmāk uzmanība tiek veltīta komandas pilnveidošanai un kvalitatīvai uzņēmuma augšanai - tiek sertificēta integrētā vadības sistēma, kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001 (kvalitātes vadības sistēma), ISO 14001 (vides vadības sistēma) un ISO 22000 (pārtikas nekaitīguma vadības sistēma) prasībām.

Cita darbība

Uzņēmumā strādā divas tehnoloģiskās laboratorijas, kurās profesionāli tehnologi izstrādā jaunus produktus un receptūras, risina ražošanas procesu problēmas. Savā bāzē tiek rīkotas mācības klientiem, izziņas semināri, pastāvīgi organizēti lietišķi braucieni uz pārtikas rūpniecības uzņēmumiem ES.

Lai uzlabotu klientu apkalpošanu, visu preču uzglabāšana koncentrēta vienā noliktavā Draugystes g. 13A, Kauņā. Telpas atbilst ES higiēnas un droša darba prasībām, tāpēc nodrošina ātru, drošu un kvalitatīvu apkalpošanu.

Uzņēmums aktīvi piedalās sociālajā darbībā: tiek atbalstīts SOS bērnu nams, bērnu un jauniešu sports, KTU tautas mākslas ansamblis „Nemunas”, teātra projekti. Jau vairākus gadus sadarbība notiek ar LLRI (Lietuvas Brīvā tirgus institūtu), lai ne tikai iepazīstinātu ar šībrīža Lietuvas biznesa problēmām, bet arī aktīvi piedalītos to risinājumu ierosināšanā.

Eligita tinklapis naudoja slapukus.

Priimti Slapukų politika